Konference Sociální práce na Frýdlantsku

Konference Sociální práce na Frýdlantsku, která se konala 20. června 2019 v Hejnicích se za liberecké Intervenční centrum zúčastnila Mgr. Alena Ježková.

PLÁNUJEME SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA FRÝDLANTSKU
MAS Frýdlantsko, z.s., Děkanská 74, Frýdlant
www.frysko.cz

O SOCIÁLNÍ PRÁCI NA FRÝDLANTSKU SE JEDNALO V HEJNICKÉM KLÁŠTEŘE

První konference k sociálním službám na Frýdlantsku
Zpráva z akce, 3. 7. 2019

První konference zaměřená na sociální práci na Frýdlantsku se konala 20. června 2019. V prostředí hejnického kláštera se sešlo na 80 zástupců poskytovatelů sociálních služeb, měst a obcí jako zadavatelů sociálních služeb i Libereckého kraje a dalších partnerů. Zastoupeny byly téměř všechny sociální služby, které na Frýdlantsku působí. Cílem konference bylo završit dvouletý projekt komunitního plánování, který pro území obce s rozšířenou působností Frýdlant koordinovala MAS Frýdlantsko s finanční podporou z OP Zaměstnanost.

Sociální služby se představily prostřednictvím příběhů svých klientů. Touto působivou formou chtěli pořadatelé přispět k detabuizaci tématu a lepšímu pochopení, komu vlastně sociální služby pomáhají. Často jsou totiž vnímány jako podpora těm, kdo si ji vlastně nezaslouží – uživatelům drog, dlužníkům, „asociálům“. Mottem konference proto bylo „může se to stát i vám“.

Poskytovatelé služeb představované příběhy, vycházející z jejich skutečných případů, komentovali a v diskusi ukazovali možnosti potřebné návaznosti a spolupráce služeb. Představily se tak příběhy zdravotně znevýhodněných, seniorů, rodin s umírajícími, které chtějí o své blízké pečovat doma, ale také týraných osob a obětí domácího násilí. Zástupcům měst a obcí jako zadavatelům služeb tato forma mohla usnadnit orientaci v často spletité struktuře sociálních služeb a motivovat je k důležitému úkolu, který před nimi stojí – zajištění spolufinancování služeb. Pro poskytovatele služeb je obtížné oslovovat samostatně každou obec a přesně vyčíslovat náklady na klienty, jež jsou jejími občany. Pro zadavatele, jimiž jsou i malé obce, je náročné uzavírat smluvní vztahy s podporou služeb související. Na základě komunitního plánování proto vznikl návrh společného financování, který může oběma stranám situaci usnadnit a zároveň zajistí potřebnou přítomnost a dostupnost služeb i pro ty klienty, kteří se na ně třeba zatím neobrátili, ale kteří v území jsou nebo mohou v krátké době být.

Návrh teď projednávají zastupitelstva všech obcí a rozhodují o tom, zda bude svazek obcí garantem společného financování, což by přispělo ke stabilitě systému sociálních služeb na Frýdlantsku.
V diskusi se objevila také témata, která vyžadují komplexní řešení, spolupráci zadavatelů a poskytovatelů a částečně také „coming out“ klientů. Předlužení už v minulém roce začalo systémově řešit Nové Město pod Smrkem, bylo by však zapotřebí dobrou praxi rozšířit i do dalších obcí.

Podobně průřezové téma, které zasahuje klienty každého věku, od dětí po seniory, je dostupné bydlení. Města a obce nemají dostatečný bytový fond a nejenže neexistuje nabídka bydlení pro případ různých krizí, ale obtížně dostupné je bydlení i pro rodiny, které si nemohou dovolit hypotéku na vlastní bydlení a zřejmě by ji z důvodu nízkých příjmů, jaké jsou na Frýdlantsku obvyklé, ani nedostaly. Dalším tématem, o kterém se příliš nemluví, ale vynořuje se ve všech skupinách klientů, je domácí násilí. Zdá se, že je vnímáno jako něco, co patří k běžnému životu a že ho proto běžně přejímají do dalšího života děti. K vstupu do těchto témat se budou scházet samostatné pracovní skupiny, protože komunitní plánování bude pokračovat i po ukončení projektu. Kdo bude jeho nositelem, je však zatím otevřené.

Fotodokumentaci z konference (fotografoval Petr Bíma) najdete zde

3. 7. 2019, Jitka Doubnerová, tel. 702062657, e-mail jitka.doubnerova@masif.cz 

Text je převzatý z oficiální zprávy Projekt Sociální služby na Frýdlantsku


Konference Sociální práce na Frýdlantsku
Konference Sociální práce na Frýdlantsku
Konference Sociální práce na Frýdlantsku
Konference Sociální práce na Frýdlantsku