Formy domácího násilí

FORMY DOMÁCÍHO NÁSILÍ

Domácí násilí může nabývat nejrůznějších podob, které se mohou vzájemně kombinovat. Není výjimečné, že psychické násilí přejde do fyzického a naopak.

Fyzické násilí

facky, bití rukama nebo předměty, kopání, škrcení, svazování, ohrožování zbraní, odepírání spánku a jídla, až po útok na život

Psychické násilí

ponižování, urážení, obviňování, zákazy, zastrašování, hrubé chování až vyhrožování, vydírání, ničení věcí obětí, terorizování

Ekonomické násilí

Omezování přístupu k penězům, neposkytování prostředků na společnou domácnost, příp. na děti, absolutní kontrola nad příjmy a výdaji OO, zatajování finanční situace spol. domácnosti

Izolace

Zákazy kontaktů s rodinou a přáteli, soustavná kontrola – co dělá, s kým se stýká, kam chodí

Sexuální násilí

Znásilňování, nucení proti vůli k různým sexuálním praktikám, zacházení s blízkou osobou jako se sexuálním objektem

Poslední změna: 5.1.2018

Důležitá telefonní čísla

POLICIE 158
TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ 112
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155
LINKA DŮVĚRY 485 177 177

Anonymní dotazník

Velice si vážíme vašeho názoru. Pomozte nám zkvalitnit naše služby, vyplňte nám jednoduchý anonymní dotazník.

Vyplnění dotazníku Vám nezabere více než jednu minutu

Děkujeme Vám!