Možnosti pomoci

Možnosti pomoci

Poskytujeme poradenství a pomoc v těchto oblastech:

 • Rady a informace z oblasti sociálně právní.
 • Zprostředkování kontaktu s jinými odbornými pracovišti a službami.
 • Doporučení pro bezpečnost a ochranu (bezpečnostní plán)

Vykázání - základní informace

Vykázání je opatření, které bylo nově zavedeno od 1.1.2007 v souvislosti se zákonem č. 135/2006 Sb. (nyní zákon č. 273/2008 Sb. o Policii ČR)

Hlavní účel vykázání:

 • Ochrana osoby, ohrožené domácím násilím.
 • Zamezení dalšímu násilnému jednání ze strany násilné osoby.
 • Poskytnutí časového prostoru ohrožené osobě, aby si mohla uspořádat vlastní záležitosti.

Možnosti řešení situace:

 • Návrh na vydání předběžného opatření (prodloužení vykázání na 1 měsíc až 1 rok)
 • Návrh na rozvod manželství
 • Vyřešení společného bydlení
 • Podání trestního oznámení

Vykázání – jak probíhá?

 • Dojde-li k incidentu domácího násilí, je přivolána hlídka Policie ČR.
 • Policejní hlídka na místě vyhodnotí situaci.
 • Pokud lze předpokládat, že dojde k dalšímu nebezpečnému útoku proti životu, zdraví, svobodě a lidské důstojnosti, je policista oprávněn rozhodnout o vykázání násilné osoby.
 • O vykázání je povinen policista do 24 hodin zpracovat písemnou dokumentaci, se kterou musí účastníky seznámit.
 • Policista určí místo a dále rozsah bezprostředního okolí bytu nebo domu, na jaké se bude vykázání vztahovat.
 • Násilná osoba při vykázání odevzdá klíče od společného obydlí.
 • Násilná osoba má právo odnést si své osobní věci (ihned po doručení rozhodnutí o vykázání) a do 24 hodin další osobní věci a věci pro výkon povolání.
 • Ohrožená osoba obdrží kontakt na příslušné Intervenční centrum a také informaci, že ji IC bude v brzké době kontaktovat.
 • Policista je povinen v místě vykázání do 3 dnů provést kontrolu dodržování vykázání.

Předběžné opatření

O čem může soud rozhodnout?

 • O prodloužení vykázání na 1 měsíc
 • V případě dalšího soudního řízení ve věci samé (úprava poměrů k nezletilým dětem, rozvod manželství, vypořádání společného bydlení) prodloužit vykázání až na 1 rok.
 • Zdržet se setkávání s navrhovatelem a navazování kontaktů s ním (event. dětmi navrhovatele).

Lhůta pro rozhodnutí soudu

 • Hrozí-li nebezpečí z prodlení, soud rozhodne bezodkladně.
 • V ostatních případech do 48 hodin od doby podání.Návrh na předběžné opatření lze podat soudu i bez předchozího policejního vykázání násilné osoby.

Další informace a instrukce k podání Vám poskytnou pracovníci IC.

Poslední změna: 5.1.2018

Důležitá telefonní čísla

POLICIE 158
TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ 112
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155
LINKA DŮVĚRY 485 177 177

Anonymní dotazník

Velice si vážíme vašeho názoru. Pomozte nám zkvalitnit naše služby, vyplňte nám jednoduchý anonymní dotazník.

Vyplnění dotazníku Vám nezabere více než jednu minutu

Děkujeme Vám!