Principy poradenství

Principy poradenství

Bezplatnost, nestrannost

IC je otevřeno všem osobám ohroženým domácím násilím bez rozdílu.

  • Nikdo nebude diskriminován podle rodu, pohlaví, etnického či rasového původu, sociálního postavení, náboženského vyznání, politického názoru, věku či invalidity.
  • Rada je nestranná a neutrální (tj. bez hodnocení).
  • Pracovníci IC respektují klienta a jeho rozhodnutí o tom, jak dál jednat.
  • Oběti a jejich příbuzní jsou podporováni v samostatném jednání.

Diskrétnost

  • IC zachovává důvěrnost sdělených informací a bez souhlasu klienta nesmí být nikomu dalšímu poskytnuty jakékoli informace.
  • Sdělení klienta jsou vždy důvěrná. Pracovníci IC jsou zavázáni mlčenlivostí.

Upozornění

  • IC není zbaveno odpovědnosti při podezření ze spáchání trestného činu (neoznámení a nepřekažení trestného činu).
  • Klient má právo, aby rozhovor s ním probíhal mimo doslech a dohled jiných klientů.
  • Veškeré aktivity podniknuté ve prospěch klienta jsou vedeny pouze s jeho vědomím a souhlasem.
  • Bez souhlasu klienta není mimo poradnu sdělena k jeho věci žádná informace, vyjma těch, kde by poradce byl trestně odpovědný v případě neoznámení nebo nepřekažení trestného činu.

Poslední změna: 5.1.2018

Důležitá telefonní čísla

POLICIE 158
TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ 112
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155
LINKA DŮVĚRY 485 177 177

Anonymní dotazník

Velice si vážíme vašeho názoru. Pomozte nám zkvalitnit naše služby, vyplňte nám jednoduchý anonymní dotazník.

Vyplnění dotazníku Vám nezabere více než jednu minutu

Děkujeme Vám!