Vykázání

VYKÁZÁNÍ

Vykázání

je opatření, které bylo zavedeno od 1. 1. 2007 v souvislosti se zákonem č. 135/2006 Sb. (nyní zákon č. 273/2008 Sb. o Policii ČR), je nově řešeno předběžným opatřením ve věci ochrany proti domácímu násilí ve smyslu § 400 a násl. z. č. 292/2013 Sb.

Vykázání je oprávnění policisty vykázat násilnou osobu ze společného obydlí na dobu 10 dní. K vykázání může být přikročeno, jestliže policista vyhodnotí, že situace splňuje zákonné požadavky – jsou naplněny znaky domácího násilí.
Vykázání není vynutitelné a ohrožená osoba s ním nemusí souhlasit. Při vykázání nevzniká násilné osobě záznam v trestním rejstříku. Vykázání je opatření preventivního charakteru.

Hlavní účel vykázání


• Ochrana osoby, ohrožené domácím násilím.
• Zamezení dalšímu násilnému jednání ze strany násilné osoby.
• Poskytnutí časového prostoru ohrožené osobě, aby si mohla uspořádat vlastní záležitosti.

Vykázání – jak probíhá?


• Dojde-li k incidentu domácího násilí, je přivolána hlídka Policie ČR.
• Policejní hlídka na místě vyhodnotí situaci.
• Pokud lze předpokládat, že dojde k dalšímu nebezpečnému útoku proti životu, zdraví, svobodě a lidské důstojnosti, je policista oprávněn rozhodnout o vykázání násilné osoby.
• O vykázání je povinen policista do 24 hodin zpracovat písemnou dokumentaci, se kterou musí účastníky seznámit.
• Policista určí místo a dále rozsah bezprostředního okolí bytu nebo domu, na jaké se bude vykázání vztahovat.
• Násilná osoba při vykázání odevzdá klíče od společného obydlí.
• Násilná osoba má právo odnést si své osobní věci (ihned po doručení rozhodnutí o vykázání) a do 24 hodin další osobní věci a věci pro výkon povolání.
• Ohrožená osoba obdrží kontakt na příslušné Intervenční centrum a také informaci, že ji IC bude v brzké době kontaktovat.
• Policista je povinen v místě vykázání do 3 dnů provést kontrolu dodržování vykázání

Možnosti řešení situace:

• Návrh na vydání předběžného opatření (prodloužení
vykázání na měsíc, maximálně pak na půl roku)
• Návrh na rozvod manželství
• Řešení společného bydlení
• Podání trestního oznámení

Předběžné opatření


O čem může soud rozhodnout?
• O prodloužení vykázání na 1 měsíc
• Prodloužení měsíčního předběžného opatření o dalších 5 měsíců.
• Zdržet se setkávání s navrhovatelem a navazování kontaktů s ním.

Lhůta pro rozhodnutí soudu
• Hrozí-li nebezpečí z prodlení, soud rozhodne bezodkladně.
• V ostatních případech do 48 hodin od doby podání.
Návrh na předběžné opatření lze podat soudu i bez předchozího policejního vykázání násilné osoby.

Další informace a instrukce k podání Vám poskytnou pracovníci ICPoslední změna: 5.1.2018

Důležitá telefonní čísla

POLICIE 158
TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ 112
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155
LINKA DŮVĚRY 485 177 177

Anonymní dotazník

Velice si vážíme vašeho názoru. Pomozte nám zkvalitnit naše služby, vyplňte nám jednoduchý anonymní dotazník.

Vyplnění dotazníku Vám nezabere více než jednu minutu

Děkujeme Vám!