Aktuality

 

  

I v roce 2023 se účastníme pravidelných setkání v rámci interdisciplinární spolupráce - se zástupci OSPOD, Policie ČR, soudů a dalších spolupracujících institucí. Probíhají porady Asociace pracovníků intervenčních center, kde v letošním roce spolupracujeme na dvou projektech, "Pospolu" a "Děti dětí bez násilí". Tyto projekty se zabývají problematikou pomoci dětem a problematikou transegeračního přenosu.

 

V letošním roce jsme navázali užší spolupráci s Centrem na podporu intergrace cizinců pro Liberecký kraj.