Český Dub 2013

Intervenční centrum Liberec uspořádalo ve dnech 6. – 7. června 2013 v Českém Dubu pro zástupce Policie ČR, justice a orgánu sociálně právní ochrany dětí dvoudenní odborný seminář v rámci interdisciplinární spolupráce. Záštitu převzal člen rady kraje pro rezort sociálních věcí a menšin, pan Mgr. Petr Tulpa, který se semináře osobně zúčastnil ve čtvrtek 6. 7. 2013.
Jde již o 6. ročník takto organizovaného dvoudenního semináře, kdy se máme možnost setkávat a vyměňovat si poznatky při řešení společných případů. Naším cílem je, aby práce, kterou děláme měla smysl a zároveň, aby pomohla těm, kteří naší pomoc skutečně potřebují.
Tentokrát byl seminář zaměřen na sex v souvislosti s domácím násilím. Domácí násilí nezahrnuje pouze fyzické týrání, psychické týrání a porušování práv svobody jednotlivce, ale i sexuální zneužívání a sexuální násilí. Sexuálním násilím je myšleno zacházení s blízkou osobou jako se sexuálním objektem, nucení proti její vůli k sexuálním praktikám, sexuální napadání a znásilňování.
V úvodu vystoupil vedoucí Intervenčního centra v Liberci Mgr. Brát, který přivítal všechny přítomné a seznámil je s prací Intervenčního centra. Poté předal slovo Mgr. Petru Tulpovi, členu rady kraje pro rezort sociálních věcí a menšin.
Následovaly zajímavé kazuistiky v podání soudní znalkyně, psycholožky a vysokoškolské pedagožky při Univerzitě Karlově, PhDr.Jany Procházkové a psycholožky a ředitelky Pedagogicko - psychologické poradny pro Prahu 1, 2 a 4 PhDr. Václavy Masákové (video zde).
Po výborném obědě jsme již netrpělivě očekávali celebritu dne
Doc. MUDr. Jaroslava Zvěřinu, sexuologa, psychiatra a předsedu Sexuologické společnosti České lékařské společnosti. Pan docent nás ve své přednášce s názvem " Agrese a sexualita" krom jiného seznámil s neurofyziologickými mechanismy agrese a s tematickými oblastmi sexuálních deliktů.
Večer nám zpříjemnila i výborná jablonecká hudební skupina "Donaha", jejíž název příznačně korespondoval s tématem semináře.
Druhý den nás PhDr. Jana Procházková ve své přednášce s názvem "Stres a time management" provedla fázemi stresu, stádii vyčerpání a protistresovými opatřeními. Za ty posledně jmenované jsme byli obzvláště vděční.
Na závěr bychom chtěli všem poděkovat za účast a za pozitivní hodnocení semináře. Rádi se s vámi opět setkáme v roce 2014.


her


Český Dub 2013
Český Dub 2013
Český Dub 2013
Český Dub 2013