Expartner-stalking - paní Z, 37 let

S partnerem jsem se seznámila v době, když bylo mému synovi 10 let. Byl asi o 8 let mladší než já. Tehdy nám to klapalo, tak jsme se vzali a začali společně bydlet. Brzy se ukázalo, že soužití i manželství byla velká chyba – manžel nepracoval, bral drogy, mlátil mne tak, že mi zlomil 3 žebra a měla jsem naprasklou čelist. Pro mlácení mé osoby a jinou trestnou činnost se dostal do vězení. To jsme měli se synem klid. Vrátil se asi za 1 a půl roku a vše pokračovalo dál. Po jednom z napadení policie manžela vykázala z bytu a já jsem soud požádala o prodloužení vykázání. Potom jsme se synem přestěhovali do jiného bytu. Manžel mne ale kontaktoval i tak, třeba za mnou často chodil do práce, dožadoval se vstupu, na všechny včetně mne vulgárně pokřikoval a asi 2krát ho museli vyvést strážníci. Nechtěl toho nechat, chodil tam pořád a já jsem o práci kvůli němu přišla. Opět jsem vše hlásila na policii a manžel dostal za maření úředního rozhodnutí podmínku. Chvíli byl klid, ale nevydržel dlouho. Tehdy již exmanžel opět zjistil, kde bydlím a začal i do tohoto bytu chodit. Buď se dostal dovnitř pod nějakou pohrůžkou, nebo vlezl oknem. Pořád mi opakoval, že mne strašně miluje, že beze mne nemůže být a že budu navždy jeho. Jednou se stalo, že mne v bytě znásilnil, když syn nebyl doma. To jsem zase hlásila na policii a vyhledala jsem, již asi potřetí během 2 let, pomoc intervenčního centra. Pracovnice mi pomohla napsat návrh na další předběžné opatření, aby soud zakázal exmanželovi kontakt se mnou, což se i stalo. Klid ale dlouho nevydržel. Respektovat nějaká nařízení, zákazy a příkazy – to není nic pro něj. Znovu mne opakovaně sledoval cestou z práce a já znovu volala policii. Tentokrát již exmanžel skončil ve vězení. Otázkou je, na jak dlouho.

Komentář IC
Expartner-stalking jako pokračování domácího násilí je dle zkušeností Intervenčního centra Liberec poměrně častý jev. Ohrožené osoby bývají nepříjemně zaskočeny chováním svých expartnerů a pokračujícím, psychickým, někdy i fyzickým týráním i po ukončení vztahu a soužití. V počátcích se samy snaží o svoji ochranu: vymění zámky, změní telefonní číslo, změní bydliště, žádají o doprovod své blízké, pokud se pohybují mimo byt, potřebnou komunikaci řeší přes třetí osobu apod. Velmi problematická je situace, kdy expartnery spojují společné děti a je nutné spolu kvůli nim komunikovat. Prostor pro aktivity expartnera je potom obrovský: například napadání při předávání dětí, nedodržování dohod, uplatňování agresivní komunikace v případě, když je třeba se na něčem domluvit, manipulování dětí. Intervenční centrum v takovém případě radí svým klientům dodržovat dál bezpečnostní opatření a shromažďovat důkazy – všechny pokusy o kontakt zaznamenat, nechat si na policii sepsat úřední záznamy, a pokud jednání násilného expartnera dosáhne intenzity trestného činu dle § 354 trestního zákoníku, řešit situaci v rámci trestního řízení. V občanském řízení lze využít ochranu prostřednictvím předběžného opatření dle § 400 a následujících Zákona č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních a pružně reagovat na situaci tak, jak se dál vyvíjí. Porušování zákazu setkávání s navrhovatelem a nežádoucího sledování a obtěžování navrhovatele je třeba znovu evidovat a neprodleně hlásit policii. Policie může situaci řešit v rámci trestního řízení jako maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. 1 písm. a) TZ a stalker může být potrestán podmíněným trestem ev. následně mu může být nařízen trest odnětí svobody.

 

Nik