Intervenční centrum Liberec spolupracuje s nemocnicemi Libereckého kraje

V roce 2011 Intervenční centrum Liberec navázalo spolupráci s nemocnicí v České Lípě. Po několika setkáních o podobě možné spolupráce jsme si stanovili první cíl. Informovat pacienty přicházející do nemocnice a zároveň také zdravotnický personál o problematice domácího násilí. Tak vznikla první informační tabule. Byla umístěna na Centrálním příjmu - obdoba tzv. ambulancí, kde je lidem poskytnuta prvotní péče a jsou odsud přesměrováni na příslušná oddělení následné péče. Přichází sem tedy i osoby ohrožené domácím násilí např. po fyzickém napadení. Ale nejen ony. Informace jsou určené také těm, kteří někoho takového ve svém okolí znají.

        Hned první informační tabule ukázala, že její efektivita je větší, než letáky položené v čekárnách ordinací. A protože odezvy personálu i pacientů byli pozitivní, rozhodlo se Intervenční centrum Liberec převést celý nápad do papírové podoby. Vznikl tak projekt s jednoduchým názvem „Informační tabule“. Jeho cílem je získat pro spolupráci i ostatní nemocnice v Libereckém kraji a umístit tyto cedule v nemocnicích na ta místa, kde by se potencionální oběti domácího násilí mohly vyskytovat – na ambulancích, gynekologických, geriatrických či dětských oddělení. Z celkem osmi nemocnic jich bylo zatím osloveno šest, již zmíněná v České Lípě, Frýdlantu, Jilemnici, Liberci, Semilech a Turnově. Právě v prvních třech zmíněných městech má Intervenční centrum svá detašovaná pracoviště.

        Doufáme, že projekt Informační tabule jsou jen začátkem spolupráce mezi Intervenčním centrem Liberec a nemocnicemi v Libereckém kraji. Již na podzim tohoto roku je Intervenční centrum pozváno, aby se svým příspěvkem vystoupilo v rámci lékařské konference v České Lípě s názvem „Neobvyklé situace na centrálním příjmu“. Možná právě to je nový směr, kterým by se mohla spolupráce mezi oběma institucemi vyvíjet.
Intervenční centrum Liberec spolupracuje s nemocnicemi Libereckého kraje
Intervenční centrum Liberec spolupracuje s nemocnicemi Libereckého kraje