Konference Asociace pracovníků intervenčních center ČR

Asociace pracovníků intervenčních center ČR pořádá dne 20. listopadu 2012 konferenci u příležitosti pěti let poskytování služby „intervenční centra“ s názvem:

Zažíváte násilí ve vztahu?Nasloucháme vám…
Intervenční centra v systému pomoci obětem domácího násilí – podpora mezioborové spolupráce

Konference se koná pod záštitou hlavního města Prahy v budově Magistrátu hl. m. Prahy, Mariánské nám. V průběhu konference vystoupí řada významných hostů a proběhnou odborné workshopy…

hv


Konference Asociace pracovníků intervenčních center ČR
Konference Asociace pracovníků intervenčních center ČR