Pracovníci IC vystoupili na konferenci "Závěrečná konference projektu IP1 - Služby sociální prevence v Libereckém kraji"

Pracovníci Intervenčního centra vystoupili dne 18. 2. 2013 se svým příspěvkem na závěrečné konferenci projektu „IP 1 – Služby sociální prevence v Libereckém kraji“ v sídle Libereckého kraje.

Konference s názvem „Závěrečná konference projektu „IP 1 – Služby sociální prevence v Libereckém kraji“ byla Libereckým krajem uspořádána s cílem informovat účastníky o průběhu realizace projektu IP 1, který byl financování z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (85%) a částečně ze státního rozpočtu (15%). Finance ve výši více jak 200 milionů korun byly rozděleny mezi 24 poskytovatelů sociálních služeb. Jedním z příjemců těchto prostředků bylo také Intervenční centrum (dále jen IC).

Cílem této akce je informovat účastníky o průběhu realizace a závěry projektu IP1 seznámit veřejnost s nabídkou poskytovaných služeb sociální prevence a s činností jednotlivých organizací.

V prvním kole projektu získalo IC podporu na služby ve výši 5 130 000,- Kč, která byla čerpána od 1. 10. 2009 do 30. 11. 2012. Ve třetím kole pak IC získalo prostředky ve výši 999 000,- Kč na zřízení detašovaných pracovišť a jejich provoz, které čerpalo v období od 1. 9. 2010 do 30. 11. 2012.

Projekt byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a také ze státního rozpočtu. Z těchto peněz rozdělil kraj ve výběrových řízeních mezi poskytovatele služeb sociální prevence více jak 200 milionů korun.

Další informace o konferenci naleznete zde


Pracovníci IC vystoupili na konferenci "Závěrečná konference projektu IP1 - Služby sociální prevence v Libereckém kraji"
Pracovníci IC vystoupili na konferenci "Závěrečná konference projektu IP1 - Služby sociální prevence v Libereckém kraji"