Pracovníci Intervenčního centra Liberec se zúčastnili konference "Zažíváte násilí ve vztahu? Nasloucháme Vám..."

Dne 20. 11. 2012 se pracovníci intervenčního centra Liberec zúčastnili konference pořádané k příležitosti pětiletého výročí od založení intervenčních center. Konference s názvem „Zažíváte násilí ve vztahu? Nasloucháme Vám…“ se konala v konferenčním sálu Magistrátu hlavního města Prahy.

Více než 160 účastníků přivítala a konferenci tak slavnostně zahájila Mgr. Martina Vojtíšková, předsedkyně Asociace intervenčních center a vedoucí IC Ústí n. Labem. Ve svém projevu se také zmínila bílá místa pomoci aktérům domácího násilí. Chybí zde především systém pomoci dětem. V úvodním slovu pokračoval JUDr. Lichovník z Okresního soudu Žďár n. Sázavou. Svou řeč zaměřil na podávání předběžných opatření: „…je to náročná věc, pro právníky to není lukrativní zastupovat ohroženou osobu, je to práce, která není jen o zastupování, ale i tom celém příběhu.“ Nelehká je také úloha soudců, musí být neutrální a vycházet z toho, že pravdu mohou mít obě strany. „Nemůžeme vycházet z toho, že jeden více pláče…“ Soudci zvažují, kterým svým rozhodnutím napáchají více škody, zda tím, že někoho nechá doma a ohrozí tím život ostatních nebo ho vykážou z domu a tím tomuto člověku dají určitý cejch, zničí mu budoucnost. Proto je tak důležité dodat soudu všechny dostupné důkazy.

O své vzpomínky z více jak dvacetileté policejní praxe se s publikem podělil také Npor. Ing. Bc. Štěpanovský (možná ho znáte z pořadu 112). Nastoupil jako vysokoškolák rovnou na post komisaře kriminální policie. V té době ještě neexistovala žádná opatření, jak ochránit osoby ohrožené domácím násilí. „Pokud nebyla násilná osoba vzata do vazby, oběť přespávala třeba na kanapi na služebně.“ Vývoj se však nezastavil a tak má dnes policie v ruce hned několik opatření.
Závěrečného slova se ujal student z moravského gymnázia, který velmi působivě přednesl vítěznou povídku „Tunel“ projektu „Domácí násilí v obrazech a povídkách“. Atmosféru pomohla nakonec odlehčit müsli tyčinka připravená v taštičkách pro účastníky a jasným zadáním: „Vyměňujte":0)
Druhá část konference byla věnována práci ve workshopech.

val


Pracovníci Intervenčního centra Liberec se zúčastnili konference "Zažíváte násilí ve vztahu? Nasloucháme Vám..."
Pracovníci Intervenčního centra Liberec se zúčastnili konference "Zažíváte násilí ve vztahu? Nasloucháme Vám..."