Pracovníci Intervenčního centra Liberec vystoupí na lékařské konferenci v České Lípě

Dne 27. 9. 2012 vystoupí pracovníci Intervenčního centra Liberec na lékařské konferenci v České Lípě. Na konferenci pod názvem "Všední i mimořádná situace na Centrálním příjmu" zazní celá řada zajímavých příspěvku, např. "Práce sestry na traumatologické ambulanci", "Popáleninové trauma" ad. Intervenční centrum bude prezentovat příspěvek na téma "Domácí násilí ve zdravotnické praxi". Pozvání na konfrerenci a vystoupení pracovníků je dalším krokem k prohloubení spolupráce mezi intervenčním centrem a nemocnicí. Ta je totiž často prvním místem, kde ohrožené osoby vyhledají pomoc.

hv