Raspenava 2014

Sešel se rok s rokem a my jsme se opět mohli přivítat s kolegy z řad Policie České republiky a sociálně právní ochrany dětí Libereckého kraje. Tentokrát jsme se sešli v nedaleké Raspenavě v krásném prostředí Hotelu Zámeček na dvoudenním semináři ve dnech 5. - 6. června 2014, kdy Intervenční centrum pořádalo 7. ročník setkání v rámci interdisciplinární spolupráce.
Tématem semináře byla agresivita dětí, kterou pro nás první přednášející PhDr. Lidmila Pekařová pojala jako kurz první pomoci. Paní doktorka nám s humorem sobě vlastním vysvětlila limity ve výchově a přístupu k dětem. Krom jiného popsala změny ve vztazích nynější moderní rodiny v porovnání s rodinou 19. století a poloviny 20. století. Věnovala se obsahu pojmů ženská, mužská práce a práce dětí v rodině. Také zmínila, že výchova dětí bývá často negativistická, do školy děti vstupují nevychované a vše pak vrcholí pubertou, kdy je takto vedené dítě již nezvladatelné. Nakonec jsme obdrželi mnoho dobrých rad, které někteří z nás jistě využijí i při výchově vlastních potomků :)
Druhý den byl pro nás více pracovní. Týkal se tématu ochrany proti domácímu násilí formou předběžného opatření podle nového Občanského zákoníku. Mgr. Veronika Kozlová, právnička IC Spondea Brno, která krom jiného přednáší také na Masarykově univerzitě v Brně, nás velmi mile překvapila svým erudovaným exkurzem do této problematiky. Ve své přednášce se v úvodu věnovala terminologii a poté nás seznámila s náležitostmi podání návrhu předběžného opatření podle NOZ.
Stejně jako předchozí rok byla milým překvapením výborná jablonecká skupina "Donaha", která nás provázela společenským večerem.
Reakce na seminář z řad kolegů byly velmi pozitivní a my za ně děkujeme. Budeme se snažit, aby i příští ročník byl stejně přínosný a vydařený.


her


Raspenava 2014
Raspenava 2014
Raspenava 2014
Raspenava 2014
Raspenava 2014