Raspenava 2017

Ve dnech 8. - 9. 6. 2017 uspořádalo Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím Liberec10. ročník mezioborového setkání. Mohli jsme se tak již po desáté přivítat s kolegy a kolegyněmi z řad Policie České republiky a Sociálně právní ochrany dětí Libereckého regionu.
Mezi účastníky byli také zástupci psychologických poraden Libereckého kraje a Linky důvěry Liberec.

Milým hostem, který převzal nad celou akcí záštitu byl radní Libereckého kraje pro sociální věci pan Mgr. Pavel Svoboda.

Tématem semináře byla problematika dospívání z pohledu rodinných terapeutů. Přednášet nám přijeli kolegové z Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Liberci, Mgr. Hana Heindorferová a PhDr. David Cichák, který je vedoucím zmíněné poradny.

Přednášející nás seznámili s vývojem dítěte, s důležitostí emoční vazby na rodiče. Věnovali se vzniku možných traumat a anomálií, které se následně mohou objevit právě v období dospívání.

Schematicky následně shrnuli potřeby dospívajících do 4 bodů:
1) potřeba splynutí - společenství, party
2) potřeba separace - oddělení od kolektivu
3) potřeba autonomizace - přijetí sama sebe
4) potřeba identity - "kdo jsem"

Ve své přednášce zmínili také krizové situace dospívajících, které mohou manifestovat do sebepoškozování, či poruch přijímání potravy (viz anorexie, bulimie).

Děkujeme všem za účast!

her