Raspenava 2018

Ve dnech 7. - 8. 6. 2018 uspořádalo Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím Liberec už 11. ročník mezioborového setkání. Mohli jsme se tak po jedenácté přivítat s kolegy a kolegyněmi z řad Policie České republiky a Sociálně právní ochrany dětí Libereckého regionu. Na seminář zavítaly i kolegyně z Rodinné poradny v České Lípě
Záštitu nad celou akcí, tak jako minulý rok, převzal radní Libereckého kraje pro sociální věci pan Mgr. Pavel Svoboda.
Tématem semináře byla problematika dospívání z pohledu rodinných terapeutů. Přednášet nám přijeli kolegové z Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Liberci Mgr. Hana Heindorferová a PhDr. David Cichák, který je vedoucím zmíněné poradny. Druhý den nás pak s pravidly restorativní justice seznámil další přednášející, pan Mgr. Štěpán Sobotík z jablonecké Probační a mediační služby.
her

 

Napsali o nás:

Většina dětí z liberecké poradny pochází z rozvráceného manželství

Rozvod nezná vítěze. Něco při něm ztratí všichni členové rodiny. Tomuto tématu byl věnován dvoudenní seminář Centra intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, který se uskutečnil 7. a 8. června v hotelu Zámeček v Raspenavě. Seminář, nazvaný Rodina během a po rozvodu očima rodinných terapeutů, byl určen zástupcům Policie ČR, justice, pracovníků ze sociálně-právní ochrany dětí a dalších profesí. Záštitu nad seminářem převzal náměstek hejtmana Libereckého kraje pro sociální oblast Pavel Svoboda.
Na semináři se sešlo téměř 50 účastníků z celého Libereckého kraje, vedle Liberce také například z České Lípy, Frýdlantu, Tanvaldu, Semil nebo Jilemnice. O situaci v rodině, poznamenané rozchodem rodičů, mluvili rodinní terapeuti z liberecké poradny David Cichák a Hana Heindorferová.
„Když si půjdete koupit pračku, ale prodavač vás upozorní, že je padesátiprocentní šance, že pračka přestane fungovat, tak si ji nekoupíte. Dnes se rozvádí každé druhé manželství, a přesto se lidé do nových svazků hrnou,“ nadlehčil téma hned v úvodu své přednášky David Cichák. „Polovina manželství nebo partnerství končí rozpadem. Takže ten, kdo tím, prošel, je normální,“ dodal.
Terapeuti mluvili například i o biologických vazbách v rodině, o prázdném místě po rodiči, který odejde, a o tom, kdo jej může nahradit. Za nejnešťastnější považují případy, kdy se role otce přirozeně ujme jedno z dětí. Ve své praxi se dokonce setkali s případem, že v rodině zastupovala chybějícího tátu osmiletá holčička.
„Současně je špatně, když si po rozpadu rodiny udělá matka ze svého potomka kamaráda, kamarádku, když se mu svěřuje, jak je nešťastná, jaké má problémy a podobně. Dítě je tak vsakováno do světa dospělých, kam ale ještě nepatří,“ řekl David Cichák.
Náměstek Pavel Svoboda v úvodu poděkoval krajskému intervenčnímu centru a řediteli Ivo Brátovi za organizaci semináře. Ocenil, že akce posílí vzájemnou koordinaci a spolupráci zástupců justice, policie, OSPODu a psychologů při řešení jednotlivých případů.
„Největší trauma přináší rozpad manželství dětem. Jestliže chápeme rozvod, jak se říká, jako malou smrt, pak děti jsou pozůstalými na tomto pohřbu,“ zdůraznil Pavel Svoboda. „Po rozchodu rodičů se ocitají v nesmírně složité situaci. Nenesou na ní žádnou vinu, a přesto se některé z nich vyrovnávají s jejími následky po celý život. O pomoc mohou volat různými způsoby, třeba i agresivitou, útěky z domova, sebepoškozováním nebo drobnou kriminalitou. Proto si vážím toho, že naše intervenční centrum seminář připravilo. Určitě hodně přinese pracovníkům z různých oblastí, kteří často čelí aktivitě dětí z rozvrácených rodin,“ dodal.
Jak potvrdila Hana Heindorferová, všichni účastníci rozvodu o něco přicházejí, nejen děti. Uvedla, že většina dětských klientů liberecké Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy právě pochází z rozvrácených rodin. „Pro rodinu je nejcennější čas kairos, čas, kdy nemáme nic naplánované, kdy jsme spolu, a teprve vyplyne, co budeme dělat. Je to čas zrání, čas budování vztahů. Čas, kdy se zabýváme sami sebou. Času kairos mají nadmíru zamilovaní milenci. Naopak zcela chybí rozpadajícím se rodinám,“ upřesnila Hana Heindorferová.
Na podzimní seminář by měl přijet známý odpůrce všech závislostí, psychiatr Karel Nešpor.

Mgr. Zuzana Minstrová
sekretariát náměstka hejtmana
resort sociálních věcí
Raspenava 2018
Raspenava 2018
Raspenava 2018
Raspenava 2018
Raspenava 2018
Raspenava 2018
Raspenava 2018
Raspenava 2018
Raspenava 2018