Seminář 2013, PhDr. Naděžda Špatenková

Smrt dítěte.
Lze se s ní vůbec někdy vyrovnat?
Jak přijmout tuto bolestnou skutečnost?
A co dítě, které zůstane náhle bez rodičů?
Dítě, kterému zemře sourozenec?
Na podobné otázky se nám pokusila odpovědět PhDr. et Mgr. Naděžda Špatenková, Ph.D., lektorka semináře, který se uskutečnil dne 2. října 2013 v prostorách Multimediálního sálu Libereckého kraje. Seminář zaštítil radní pro sociální věci pan Mgr. Petr Tulpa. Obsahem semináře byla smrt a dítě.
Téma volně navazovalo na předchozí rok, kdy nám paní doktorka přiblížila skutečnosti týkající se ztráty blízké osoby v obecné rovině. Tehdy se účastníci také dozvěděli, jak probíhá truchlení a jakým způsobem bychom měli s pozůstalými komunikovat.
Seminář byl nyní rozdělen na dvě pomyslné části.
První část byla zaměřena na smrt dítěte a pomoc pozůstalým. V druhé části se pak paní doktorka věnovala truchlení dítěte, které ztratilo blízkou osobu.
Bolest ze smrti dítěte je nepřenosná. Rodiče, kteří přišli o své dítě, zažívají pocity absolutní beznaděje a zoufalství. Musí si svou ztrátu tzv. odtruchlit.
Jak paní doktorka zdůraznila: " Cokoliv se děje, je normální (myšleno ve spojení s reakcí na smrt dítěte), cokoliv se stalo, je nenormální (myšlena samotná smrt dítěte)."
U dětí, které ztratí někoho z blízkých, se mohou dostavit typické reakce spojené s traumatizací. Pozůstalé děti je nutné včas zapojit do obvyklých aktivit. Vhodnou terapií u menších dětí je arteterapie, která pomáhá zpracovávat traumatizující zážitky.
Paní doktorka nás také seznámila s projektem "Barevný anděl", který realizuje občanské sdružení Dlouhá cesta. Občanské sdružení Dlouhá cesta vzniklo v roce 2005 a jeho posláním je pomáhat rodičům, kterým zemřelo dítě v jakémkoliv věku a z jakékoliv příčiny.
Dětem, které přišly o blízkou osobu se věnuje také organizace "Jinej svět".
Smutek vyvolaný ztrátou milovaného člověka nelze změřit. Bolest každý z nás zpracovává po svém. Někdo se se smrtí, zvlášť pokud jde o dítě, nesmíří celý život. Pomoci můžeme už tím, že nabídneme pozůstalému, aby o svém blízkém, kterého ztratil, hovořil. Jde o symbolické podání pomocné ruky.
Semináře se zúčastnili kolegové z Policie České republiky, probační a mediační služby ČR, orgánu sociálně právní ochrany dětí, psychologové, terapeuti, interventi, sociální pracovníci, pracovníci hospicové péče, výchovní poradci a všichni ti, kteří se ve své práci setkávají se zátěžovými situacemi spojenými s úmrtím.
Děkujeme všem za účast na tomto semináři a snad příští rok zase na shledanou.
Her
Seminář 2013, PhDr. Naděžda Špatenková
Seminář 2013, PhDr. Naděžda Špatenková
Seminář 2013, PhDr. Naděžda Špatenková
Seminář 2013, PhDr. Naděžda Špatenková