Seminář 2018, MUDr. Karel Nešpor, CSc.

Dne 11. října 2018 jsme v prostorách multimediálního sálu Libereckého kraje mohli přivítat pana docenta MUDr. Karla Nešpora, známého českého psychiatra, publicistu a pedagoga, který se specializuje na léčbu návykových nemocí. Seminář zaštítil, tak jako v minulých letech, Krajský úřad Libereckého kraje, jmenovitě pak na akci vystoupila paní Mgr. Jolana Šebková, vedoucí odboru sociálních věcí. Organizátorem semináře bylo Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím Liberec.

Hned zpočátku nás pan docent přivítal svým nezaměnitelným smíchem a nenechal nás na pochybách, že bychom si snad seminář jen tak odseděli. Vysvětlil nám, že dlouhé sezení není zdravé, zatěžuje páteř a blokuje krevní oběh. To neprospívá ani psychice, ani výkonnosti. Proto je rozumné se po 15 - 20 minutách zdvihnout, přejít místnost, udělat si čaj nebo trochu cvičit. Zmínil, že stačí minuta nebo dvě. Pro srovnání uvedl, že tisíce let naši předkové fyzicky pracovali a to i prominenti. Třeba Karel IV. jezdil z Prahy do Francie na koni. To jsme ještě netušili, že takových zdravotních přestávek nás čeká v průběhu semináře několik. Následně jsme se myšlenkově přesunuli k hlavnímu tématu, kterým byla návyková rizika a emoce.

Pro připomenutí uvedeme pár hlavních bodů, které na přednášce zazněly. Více pak najdete na webových stránkách pana docenta: www.drnespor.eu

Některé varovné známky svědčící pro konzumaci alkoholu:

 • Zápach alkoholu dechu, někdy maskovaný, obaly atd.
 • Emoční labilita, sklon k depresím (zvláště u dívek).
 • Neprospěch a neomluvené hodiny.
 • Podrážděnost, nedodržování pravidel.
 • Nechce, aby dospělí věděli, s kým se stýká.
 • Nedostatek energie, nezájem o koníčky.
 • Nepečuje o zevnějšek.
 • Útěky z domova, abstence, pozdní návraty domů.
 • Zhoršená paměť, soustředění, zarudlé spojivky, hovoří nezřetelně, poruchy rovnováhy atd.

Následně se pan docent věnoval emocím, kdy začal těmi negativními:

Závažné je hlavně, když působí dlouhodobě. Příklady:

 • Hněv: srdeční infarkt u disponovaných.
 • Rizikovým faktorem pro srdeční onemocnění je hostilita.
 • Obousměrná vazba, příkladem je diabetes a deprese.
 • Depresivní symptomatologie zvyšuje riziko u rakoviny prsu.
 • Deprese a úzkost zvyšují mortalitu u srdečního selhání.
 • Úzkostná a depresivní symptomatologie korelovala s výskytem astmatu, srdečních onemocnění, onemocnění páteře, vředové choroby, migrény, očními problémy.

K čemu jsou emoce dobré?
Zdravé emoce a vztahy

 • Usnadňují komunikaci.
 • Přenášejí se i na druhé (zejména vertikálně, tj. např. z rodičů na děti).
 • Meditace milující laskavosti (mettá): Je drahý lidským bytostem, neublíží mu oheň, jed ani zbraň*).
  *) One sleeps easily, wakes easily, dreams no evil dreams. One is dear to human beings, dear to non-human beings. The devas protect one. Neither fire, poison, nor weapons can touch one. One's mind gains concentration quickly. One's complexion is bright. One dies unconfused and – if penetrating no higher – is headed for reborn in the Brahma worlds. (Pálijský kánon)

Zdravé emoce a sebeovládání

 • Klidná, pružně se přizpůsobující pozornost vnímá vnitřní prostředí člověka i jeho okolí. Díky tomu dobře reagujme s ohledem na své vnitřní zdroje i zevní situaci.
 • Jednoduchý způsob, jak zlepšit vztahy
 • 1. S.: Střízlivost v užším i širším smyslu slova.
 • 2. O.: Očistit své vztahy.
 • 3. R.: Radost.
 • 4. R.: Respekt.
 • Jak to souvisí s emocemi?
 • S. a O. hlavně chrání před rizikovými emocemi.
 • R. a R. souvisejí hlavně s pozitivními emocemi.

 

Některé konkrétní možnosti:
 • Umění naslouchat a rozumět.
 • Schopnost vidět silné stránky druhého a pochvala.
 • Radost ve vztahu.
 • Předávání zdravých emocí.
 • Přiměřeně dlouhý společný čas.
 • Klid a uvolněnost.
 • Vzájemná očekávání jsou v souladu.
 • Důvěryhodnost.
 • Společní přátelé, cíle a zájmy. Spolupráce.
 • Schopnost vyjednávat a dosáhnout dohody.
 • Přiměřená péče o sebe (zevnějšek, ale i energie).
 • Plnění povinností, které vyplývají ze vztahu.
 • Uvolněte se! Jde to způsoby, které jsou vrozené!
 • Smích.
 • Klidné dýchání.
 • Spánek.
 • Dobré vztahy
 • Pozitivní emoce
 • Relaxace po tělesné aktivitě.

Smích a zdraví:

 • Mírní bolest.
 • Posiluje imunitu.
 • Muže to být i dosti vydatné cvičení.
 • Povzbuzuje dýchání a krevní oběh.
 • Navozuje uvolnění svalů.
 • Zvyšuje slinění, což prospívá zubům.
 • Má příznivé kosmetické účinky.
 • Mírní negativní emoce a stres.
 • Podněcuje tvořivost.
 • Usnadňuje vztahy a týmovou práci.
 • Hodí se u dětí, dospělých i u starých lidí.

Tři druhy úsměvu a smíchu

 • Spontánní úsměv: Někdo má dobrou náladu, a proto se usmívá. To je skvělé, přejme mu to.
 • Dobrovolně hraný úsměv: Utahaná maminka se usmívá ze soucitu na nemocné dítě, protože ví, že mu to udělá dobře. V tom má pravdu a nejspíš to udělá dobře i jí samotné.
 • Hraný úsměv z donucení: Někde se vyžaduje, aby se člověk v práci usmíval. Člověk je třeba naštvaný. Hněv spotřebuje hodně sil. Myslet na to, aby se dotyčný usmíval, znamená další výdej energie. Asi se objeví nelibé pocity vůči firmě a jejím předpisům. Co s tím? Ze všeho nejdřív se uklidnit.

Jak mít rád sám sebe

Výhody: Zdraví, spokojenost a klid. Chová se lépe k druhým lidem, protože se naučil na sobě.

Některé možnosti:

 • Pečovat o tělo. Říkat mu, že to děláte proto, že ho máte rádi.
 • Vybírat si to, co je prospěšné.
 • Nepříjemný pocit nebo emoce si uvědomit a nechat je klidně odejít.
 • Pod vlivem silných emocí lze také uvažovat o lepších možnostech.
 • Vyhýbat se přepracovanosti i nudě, pravidelně jíst a spát.
 • Relaxovat, odpočívat, umět si vzít volno.
 • Odepřít si to, co je neprospěšné, a vysvětlit sám sobě důvody.
 • Přát mír, světlo atd. sobě a skupině lidí, do které člověk patří.
 • Připomínat si své dobré vlastnosti i drobné úspěchy.
 • Mít radost z dobrého, co člověk dělá nebo dostává.
 • Různé způsoby, jak se uklidnit a pěstovat zdravé emoce.


Ve výše uvedeném textu bylo čerpáno z prezentace pana MUDr. Karla Nešpora, kterou nám dal laskavě k dispozici.
Děkujeme.

her


Seminář 2018, MUDr. Karel Nešpor, CSc.
Seminář 2018, MUDr. Karel Nešpor, CSc.
Seminář 2018, MUDr. Karel Nešpor, CSc.
Seminář 2018, MUDr. Karel Nešpor, CSc.
Seminář 2018, MUDr. Karel Nešpor, CSc.