Školení Policie ČR

Od 1.1.2007 vstoupil v platnost zákon č.135/2006 Sb., zákon na ochranu před domácím násilím. Na základě tohoto zákona vznikla v České republice Intervenční centra a policie dostala do rukou účinný prostředek na boj s domácím násilím - institut vykázání, kdy násilná osoba musí z rozhodnutí policistů opustit společné obydlí na 10 dní.

Aby policisté uměli institut vykázání používat v praxi, probíhají v Libereckém kraji na všech Územních odborech (Liberec, Jablonec n. Nisou, Česká Lípa, Semily), i jednotlivých policejních odděleních, průběžná školení. Školení realizuje odborný tým ve složení: policejní metodik pro problematiku domácího násilí a sociální pracovnice, případně vedoucí, Intervenčního centra. Cílem školení je předat policistům praktické informace, v jakém případě je možné a užitečné institut vykázání použít, co vše je třeba zařídit, aby institut mohl být uplatněn. Dále se policisté dozvědí, na které instituce mají informace o vykázání v konkrétní rodině předat a jaká pomoc bude ohroženým osobám poskytnuta následně v Intervenčním centru.

Školení policistů jsou až na výjimky samotnými policisty hodnocena pozitivně a získané vědomosti policisté dovedou použít v praxi. Důkazem je rok od roku se zvyšující počet vykázání v Libereckém kraji.

Autor textu: Ing. Niková