Školení ve spolupráci s PČR LK

V březnu 2017 se ing. Libuše Niková jako lektorka zúčastnila 2 běhů proškolování policistů kriminální služby Územního odboru PČR Česká Lípa. Školení proběhlo, jako již tradičně, ve spolupráci s metodikem PČR pro problematiku domácího násilí a vykázání, Kpt. Lubošem Kaplanem a vedením Územního odboru Česká Lípa.

Dalším vzdělávacím programem, který byl v režii pracovnice IC Liberec, byl rozšiřující blok pro studenty Vyšší policejní školy v Praze v listopadu 2017. Studenti školy si sami vyžádali tento rozšiřující program, aby byli podrobněji seznámeni s činností intervenčního centra poté, co od policie obdrží úřední záznam o vykázání násilné osoby z obydlí. Dostali i rozšiřující informace o detekci domácího násilí a typologii aktérů DN.

Nik