Vesec u Turnova 2009

Intervenční centrum uspořádalo ve dnech 21. – 22. května 2009 ve Vesci u Turnova pro své spolupracovníky z řad Policie ČR, justice a orgánu sociálně právní ochrany dětí odborný seminář.

Již po druhé pozvali pracovníci Intervenčního centra své blízké kolegy na odborné setkání. Tématem byla kromě kyberšikany i problematika domácího násilí z pohledu psychologa Slavomila Hubálka.