Vesec u Turnova 2012

Intervenční centrum uspořádalo ve dnech 24. – 25. května 2012 ve Vesci u Turnova pro své spolupracovníky z řad Policie ČR, justice a orgánu sociálně právní ochrany dětí odborný seminář.

Již po páté pozvali pracovníci Intervenčního centra své blízké kolegy na odborné setkání na téma „Základy úspěšné komunikace“. Zástupci z řad Policie ČR, justice a orgánu sociálně právní ochrany dětí přijali pozvání na základě tzv. interdisciplinární spolupráce. Interdisciplinární spolupráci subjektů, které se podílejí na pomoci osobám ohroženým domácím násilí, ukládá zákon. Kromě vzájemné výměny zkušeností a společného vzdělávání obnáší spolupráce také koordinaci a spolupráci na jednotlivých případech.

Společný dvoudenní seminář se stal tradicí od roku 2008, kdy se jeho první ročník konal v Novém Městě pod Smrkem. Další ročníky proběhly již ve Vesci u Turnova a vystřídala se zde témata „Interdisciplinární spolupráce v rámci pomoci osobám ohroženým domácím násilím“, „Děti jako svědci domácího násilí“ a „Základy úspěšné komunikace“. Téma letošního semináře bylo zvoleno na základě společného zájmu účastníků: „Rodina a domácí násilí“ s podtitulkem „manipulace a agresivita“. Lektory semináře byli PhDr. Masáková, ředitelka Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 1,2, a 4, PhDr. Hana PROKEŠOVÁ, psycholožka, zakladatelka o. s. ACORUS Praha a PhDr. Petr ŠMOLKA, psycholog, bývalý dlouholetý prezident Asociace manželských a rodinných poradců ČR.

Záštitu převzal člen rady kraje pro rezort sociálních věcí a menšin – pan Pavel Petráček. Sám se semináře zúčastnil v pátek 27.5. Vydařený seminář by nemohl proběhnout bez finanční podpory Evropského sociálního fondu IP1.
Vesec u Turnova 2012
Vesec u Turnova 2012