Interdisciplinární spolupráce

Zákon č. 108/2006 Sb. ukládá Intervenčnímu povinnost spolupracovat a zajišťovat koordinaci dalších institucí zainteresovanými do řešení problematiky domácího násilí v rámci Libereckého kraje. Jedná se o Policie ČR, justici, orgán sociálně právní ochrany dětí ad.