Projekt "Zastav kolotoč násilí"

 

logo-orange

Intervenční centra zahájila osvětovou kampaň „Zastav kolotoč násilí“ .

Jejím cílem je upozornit veřejnost na závažné společenské téma – přenos násilí mezi generacemi. Kampaň je  podpořena grantem z Norska prostřednictvím Norských fondů 2014 – 2021. 

 

„Téměř třetina Čechů (31,8 %), kteří mají ve svém životě zkušenost s domácím násilím, je zažila v obou životních etapách, tedy v dětství i dospělosti, a to buď jako svědek, oběť či původce násilí," sdělují veřejnosti výzkumníci společnosti SocioFactor.

Výzkum si v ČR zadala zpracovat intervenční centra pro osoby ohrožené domácím násilím.

Více zde: https://www.kolotocnasili.cz/o-projektu.html