Projekt "Zastav kolotoč násilí"

 

logo-orange

Intervenční centra zahájila osvětovou kampaň „Zastav kolotoč násilí“ .

Jejím cílem je upozornit veřejnost na závažné společenské téma – přenos násilí mezi generacemi. Kampaň je  podpořena grantem z Norska prostřednictvím Norských fondů 2014 – 2021. 

 

Více se dozvíte na:  https://www.kolotocnasili.cz/