Možnosti pomoci

Poskytujeme poradenství a pomoc v těchto oblastech:

 • Rady a informace z oblasti sociálně - právní.
 • Zprostředkování kontaktu s jinými odbornými pracovišti a službami.
 • Doporučení pro bezpečnost a ochranu (bezpečnostní plán)

Vykázání - základní informace

Vykázání je opatření, které bylo nově zavedeno od 1.1.2007 v souvislosti se zákonem č. 135/2006 Sb. (nyní zákon č. 273/2008 Sb. o Policii ČR)

Hlavní účel vykázání:

 • Ochrana osoby, ohrožené domácím násilím.
 • Zamezení dalšímu násilnému jednání ze strany násilné osoby.
 • Poskytnutí časového prostoru ohrožené osobě, aby si mohla uspořádat vlastní záležitosti.

Možnosti řešení situace:

 • Návrh na vydání předběžného opatření (prodloužení vykázání na 1 měsíc, celkem pak na 6 měsíců)
 • Návrh na rozvod manželství, návrh na svěření dětí do péče
 • Řešení společného bydlení
 • Podání trestního oznámení

Vykázání – jak probíhá?

 • Dojde-li k incidentu domácího násilí, je přivolána hlídka Policie ČR.
 • Policejní hlídka na místě vyhodnotí situaci.
 • Pokud lze předpokládat, že dojde k dalšímu nebezpečnému útoku proti životu, zdraví, svobodě a lidské důstojnosti, je policista oprávněn rozhodnout o vykázání násilné osoby.
 • O vykázání je povinen policista do 24 hodin zpracovat písemnou dokumentaci, se kterou musí účastníky seznámit.
 • Policista určí místo a dále rozsah bezprostředního okolí bytu nebo domu, na jaké se bude vykázání vztahovat.
 • Násilná osoba při vykázání odevzdá klíče od společného obydlí.
 • Násilná osoba má právo odnést si své osobní věci (ihned po doručení rozhodnutí o vykázání) a do 24 hodin další osobní věci a věci pro výkon povolání.
 • Ohrožená osoba obdrží kontakt na příslušné Intervenční centrum a také informaci, že ji IC bude v brzké době kontaktovat.
 • Policista je povinen v místě vykázání do 3 dnů provést kontrolu dodržování vykázání.

 

Předběžné opatření

O čem může soud rozhodnout?

 • O prodloužení vykázání na 1 měsíc;
 • o dalším prodloužení vykázání a to na celkem 6 měsíců;
 • zdržet se setkávání s ohroženou osobou a navazování kontaktů s ní.

Lhůta pro rozhodnutí soudu

 • Hrozí-li nebezpečí z prodlení, soud rozhodne bezodkladně.
 • V ostatních případech do 48 hodin od doby podání.

 

Návrh na předběžné opatření lze podat soudu i bez předchozího policejního vykázání násilné osoby.

Další informace a instrukce k podání Vám poskytnou pracovníci IC.