Aktuality

 

 

Beseda s žáky 8. a 9. ročníku Základní školy Raspenava

Intervenční centrum bylo pozváno na besedu s žáky 8. a 9. ročníku Základní školy Raspenava. Beseda se konala u příležitosti Mezinárodního dne za odstranění násilí páchaného na ženách, který připadá na 25. listopad.

 

Školení policistů na v oblasti domácího násilí

Intervenční centrum v roce 2022 opět, po COVIDové pauze, participovalo na pravidelném školení policistů v oblasti domácího násilí.

 

Kulatý stůl Frýdlant

Dne 21. 10. 2021 se ve Frýdlantu v letošním roce již po třetí konal kulatý stůl na téma domácí násilí. 

 

Setkání u kulatého stolu na Krajském úřadu Libereckého kraje

Dne 22. 9. 2022 se na krajském úřadu setkali u kulatého stolu zástupci intervenčního centra, OSPODů, justice a střediska výchovné péče. Byla nám  zástupcem společnosti Maják plus, z. ú. představena koncepce práce s osobami, které mají potíže se zvládáním své agrese. Dále vedoucí Střediska výchovné péče ve Frýdlantu nastínila problematiku traumatizace dětí, které žijí v domácnosti, ve které se vyskytuje domácí násilí.

 

Mezinárodní konference v Brně "Je čas na změnu?"

Intervenční centrum se dne 20. 9. 2022 účastnilo mezinárodní konference s názvem "Je čas na změnu?". Obsahem konference bylo srovnání českého a rakouského přístupu k řešení problematiky domácího násilí a zahájení dialogu o možných změnách v České republice. 

 

Konference Linky důvěry v Liberci

Dne 24. 5. 2022 se u příležitosti výročí 30 let od založení Linky důvěry v Liberci konala na Krajském úřadu Libereckého kraje konference. Intervenční centrum spolu s dalšími službami, poskytující krizovou pomoc na Liberecku, prezentovalo v druhém bloku konference.

 

Přednáška pro Policii ČR

Intervenční centrum prezentovalo téma domácí násilí a svoji činnost na Instrukčně metodickém zaměstnání Policie ČR z Libereckého kraje, které se konalo dne 26. 4. 2022 v Kořenově.

 

Přednáška pro studenty střední školy

Dne 20. 4. 2022 jsme v intervenčním centru přivítali studenty 4. ročníku oboru Sociální činnost Střední zdravotnické školy Turnov, kdy jsme jim prezentovali činnost intervenčního centra a celkovou problematiku domácího násilí.