Bezpečnostní plán

je souhrn plánovaných činností a opatření, která mají ohrožené osobě zajistit větší bezpečí před násilnou osobou, pokud:

        a) zůstávají ve společné domácnosti
        b) ohrožená osoba chce soužití ukončit
        c) ohrožená osoba musí z domácnosti utéct

Bezpečnostní plán obsahuje obecná pravidla, ale také specifické postupy „ušité na míru“ konkrétní osobě. Jinak vypadá plán např. pro osobu žijící v domě na samotě daleko od civilizace, jinak pro osobu pečující o malé děti žijící v panelovém domě ve městě.

Zde si můžete stáhnout PDF soubor s bezpečnostním plánem.