Osoby ohrožené domácím násilím

„Není podstatné, kdo na kom se násilí dopouští, ale že se ho dopouští.“

Cílovou skupinou klientů využívající služby intervenčního centra jsou osoby ohrožené domácím násilím. V literatuře se můžeme setkat s označením oběti domácího násilí. Označení „oběť“ nepoužíváme, protože vyvolává pocit, že oběti jsou bezmocné, pasivní, neschopny vlastní iniciativy. S tím nemůžeme souhlasit. Dalším důvodem je fakt, že ve spojitosti s domácím násilím se nejvíce hovoří o ženách. Pravdou ale je, že se v roli ohrožených osob mohou ocitnout také muži, senioři, děti či zdravotně postižení. V textu proto důsledně používáme genderově korektní označení „osoby ohrožené domácím násilím.“