Intervenční centrum Liberec uspořádalo seminář "Senioři a domácí násilí" pro kolegy z intervenčních center

Dne 15. 10. 2012 přivítalo Intervenční centrum Liberec na svém pracovišti kolegy z dalších intervenčních center – Ústí nad Labem, Hradce Králové a Nymburku. Důvodem setkání byl vzdělávací seminář s názvem „Senioři a domácí násilí“. Seminář byl rozdělen do dvou částí. První částí provázela účastníky Mgr. Klára Gramppová Janečková. Jako psycholožka a zástupkyně vedoucí Linky Seniorů Elpida má v práci s týranými seniory značné zkušenosti. Společně s účastníky hovořila např. o společenském vnímání seniorů, o jejich motivaci k životu bez násilí i překážkách, které jsou s tím spojeny. Druhá část setkání byla věnována supervizi. Pod vedením zkušené supervizorky PhDr. Jany Procházkové si tak pracovníci mohli vyměnit své pracovní zkušenosti s touto cílovou skupinou, nabídnout si další možnosti řešení a přispět tak k rozvoji svému i služby jako takové.

Seminář volně navazuje na první setkání pracovníků intervenčních center, které proběhlo v 7. 6. 2012 v Jihlavě. Vznik seminářů podpořila Asociace pracovníků intervenčních center.

hv


Intervenční centrum Liberec uspořádalo seminář "Senioři a domácí násilí" pro kolegy z intervenčních center
Intervenční centrum Liberec uspořádalo seminář "Senioři a domácí násilí" pro kolegy z intervenčních center