Prezentace Intervenčního centra na Technické univerzitě v Liberci

Dne 13. března 2019 se pracovnice Intervenčního centra v Liberci setkaly se studentkami prvního ročníku studia speciální pedagogika při TUL. Cílem bylo seznámit studentky s naší prací v rámci problematiky domácího násilí.