Školení vedoucích a zástupců obvodních oddělení Policie ČR Libereckého kraje

Na základní školení k problematice domácího násilí a vykázání navázalo další školení, určené pro vedoucí a zástupce jednotlivých obvodních oddělení Policie ČR. Školení proběhlo jednorázově 2.4.2012 v policejním školicím středisku v Ostrově u Děčína v rámci tzv.“Instrukčně metodického zaměstnání policistů“.

Účastníci školení se dozvěděli více informací o průběhu domácího násilí, ohrožených i násilných osobách a o dopadech domácího násilí na ohrožené osoby. Školitelé – pracovníci Intervenčního centra – zodpovídali dotazy policistů a snažili se vysvětlit například, proč se ohrožené osoby někdy chovají rozporuplně a svoji situaci odmítají řešit. V takových případech policie musí v těchto domácnostech zasahovat opakovaně, nejsou výjimkou ani opakovaná vykázání. Práce nejen policistů, ale i Intervenčního centra a příslušných Orgánů sociálně právní ochrany dětí je v takovýchto případech obzvláště obtížná.

V rámci školení policisté shlédli video na téma „partnerkou týraný muž“. I tato problematika vyvolala diskusi, ale také vzpomínky – na několika obvodních odděleních v Libereckém kraji již tuto problematiku řešili, nejednou i vykázáním násilné ženy.
Účastníci školení se na závěr shodli, že problematika DN je obtížná nejenom pro jeho přímé aktéry, ale i pro pracovníky profesí, kteří se pomocí týraným osobám zabývají.