Tisková konference květen 2011

Dne 3. 5. 2011 uspořádalo Intervenční centrum ve spolupráci s městem Frýdlant tiskovou konferenci ku příležitosti otevření detašovaného pracoviště intervenčního centra ve Frýdlantu.

Související odkazy:

Odkaz na Zprávy - iVysílání TV RTM (zpráva začíná v čase 4:32)

 

Tisková zpráva

Intervenční centrum otevřelo detašované pracoviště ve Frýdlantu

Dne 5.1.2011 ve Frýdlantu zahájilo činnost na svém detašovaném pracovišti Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím. Intervenční centrum je zařízením Centra intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p. o. a je jedním ze tří detašovaných pracovišť, které vzniklo za finanční podpory Evropských sociálních fondů IP1. Otevřením detašovaných pracovišť se služba stala dostupnou i pro uživatele ze vzdálenějších koutů Liberecka.

Důvodů k otevření detašovaných pracovišť bylo hned několik. Ohrožené osoby jsou často pod přísnou kontrolou násilných osob a nemohou se vzdálit z jejich dohledu na delší čas. Proto je pro ně obtížné vyhledat pomoc v Liberci. Z některých obcí v Libereckém kraji je minimální dojezdový čas při využití veřejné dopravy dvě a půl hodiny. Přísná kontrola ze strany násilných osob probíhá i na úrovni financí. Ohrožené osoby mohou dostávat omezený příděl peněz a cestovní náklady v řádech stokorun mohou při rozhodování svou situaci řešit sehrát významnou roli. To je však jen základ obtíží, který se jako sněhová koule nabaluje, když ohroženou osobou: je například matka malých dětí, osoba zdravotně postižená nebo ve vysokém věku, příp. ji násilná osoba pronásleduje.

Domácí násilí, o kterém se v posledních letech stále více hovoří, je definováno jako opakované, dlouhodobé a zpravidla stupňující se násilí odehrávající se „za zavřenými dveřmi společného obydlí“. Násilí může mít mnoho podob: fyzické, psychické, sexuální, ekonomické. Dochází při něm k vytváření jednoznačně nesouměrného vztahu násilné a ohrožené osoby. Domácí násilí nepáchají jen muži na ženách, jak je rozšířeno v povědomí veřejnosti. V roli ohrožené osoby se objevují také muži, děti a senioři.

Odpovědí na problematiku domácího násilí bylo v roce 2007 zavedení institutu vykázání, který umožňuje Policii ČR vykázat násilnou osobu ze společného obydlí na 10 dní. V tomto okamžiku začíná zákonem uložená činnost Intervenčního centra. To kontaktuje ohroženou osobu a nabídne ji své služby: sociálně právní pomoc, poskytne krizovou intervenci, zprostředkuje kontakt s jinými odborníky či poskytne doporučení pro bezpečnost a ochranu. Ohrožená osoba má možnost podat návrh na předběžné opatření k soudu a prodloužit dobu vykázání na měsíc, příp. až na 1 rok. ČR se tak přidala k dalším státům (Rakousko, Finsko aj.), které přestaly považovat domácí násilí za čistě soukromou záležitost, a postavilo se na stranu oběti.

Intervenční centrum je mezi sociálními službami (podle z. č. 108/2006 Sb.) „nováčkem“, vzniklo v roce 2007 ruku v ruce s institutem vykázání. Zákony tak vedle pomoci osobám ohroženým domácím násilím ukládají Intervenčnímu centrum také povinnost zajišťovat vzájemnou spolupráci především s Policií ČR, justicí a sociálně-právní ochranou dětí aj. v rámci tzv. interdisciplinární spolupráce.

Intervenční centrum mohou kontaktovat a požádat o pomoc také ostatní lidé z řad veřejnosti. Zásadou intervenčního centra je, že spolupracuje pouze s ohroženou osobou. Služby jsou bezplatné, dobrovolné a vždy respektují rozhodnutí klienta, jak bude ve své situaci jednat.

Práce s osobami ohroženými domácím násilím má svá specifika. Tyto osoby prožívají dlouhodobě intenzivní stres a strach, mají zdevastované sebevědomí. Lidé se na Intervenční centrum obrací v různé životní fázi problematického soužití s blízkou osobou, někteří jsou rozhodnuti vztah ukončit a odejít, častěji se však setkáváme s lidmi, kteří jsou ve vztahu k násilné osobě ambivalentní. Násilí ve vztahu neprobíhá kontinuálně, střídají ho fáze tzv. „líbánek“, kdy se násilná osoba omlouvá, slibuje. Pokud ohrožená osoba slibům změny uvěří a ve vztahu zůstane, je jen otázkou času, kdy se cyklus zopakuje.
Představa násilné osoby jako člověka s kriminální minulostí, nezaměstnaného, závislého na alkoholu není jediná správná. Násilná osoba může mít doslova „dvě tváře“, na okolí působí jako seriózní a důvěryhodná osoba, úspěšná v zaměstnání. Ale za zavřenými dveřmi svého domova své blízké fyzicky napadá, vyhrožuje zabitím, slibuje, že ohrožená osoba skončí na psychiatrii nebo na ulici, že ji stejně nikdo neuvěří, ať se na sebe podívá, ponižuje a vulgárně nadává. Dochází k paradoxní situaci, kdy vztah s násilnou osobou dává ohrožené osobě větší jistotu, než násilnou osobu opustit a vydat se do nejistoty, finanční, bytové.

Pobočka Intervenčního centra Liberec je pro své klienty otevřena v prostorách Poradního a setkávacího centra – POSEC (bývalé Středisko sociální péče) na adrese Havlíčkovo nám. 304 a to každou středu v lichý týden od 13:30 do 16:00.
Více informací naleznete na www.cipslk.cz a valova@cisplk.cz nebo na tel. 723 248 343 a 482 311 632.


Tisková konference květen 2011
Tisková konference květen 2011
Tisková konference květen 2011