Vzdělávání seniorů ve spolupráci s BKB

Pracovnice IC, ing. Libuše Niková se v měsíci březnu 2017 podílela i na vzdělávaní seniorů v rámci seniorské akademie, kterou pořádá pro své členy Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o. ve spolkovém domě Floriánka.

Problematika domácího násilí a ochrany před ním byla jedním z témat, o kterých se senioři dozvěděli více a mohli s odborníky v této oblasti diskutovat.

Na realizaci programu pro seniory se IC Liberec podílelo spolu s pracovnicemi BKB Liberec.

Nik