Kontaktní pracoviště

mapa okresu Liberec mapa okresu Česká Lípa mapa okresu Frýdlant mapa okresu Jilemnice mapa Libereckého kraje

Osoby ohrožené domácím násilím mohou od konce roku 2010 vyhledat pomoc kromě libereckého intervenčního centra také na kontaktních pracovištích ve Frýdlantu, Jilemnici a v České Lípě. Rozšíření stávajícího kontaktní místa v Liberci o další místa v kraji bylo umožněno za finanční podpory Evropského sociálního fondu IP1. Služba se tak stala dostupnou i pro uživatele ze vzdálenějších koutů Liberecka.